Cylindrické Vložky

 

Štandardné Cylindrické vložky:

 
    Hlavnou súčasťou bežných dverných aj visiacich zámkov je cylindrická vložka. Ide o valec s otvorom pre kľúč, v ktorom sa nachádza rôzny počet odpružených 
stavítok a blokovacích kolíkov (spravidla 4-6). 
 
    Stavítka a blokovacie kolíky majú rôznu výšku, pričom zuby kľúča ich posúvajú do optimálnej polohy, v ktorej sa môže valec cylindrickej vložky voľne otáčať. Hrot kľúča potom vysunie kovovú spojku, ktorou sa vložka prepojí so zubom, ten sa zaprie do závory a môže ňou pohybovať. 
 
    Ak by bol zub kľúča príliš dlhý, vložku by brzdilo stavítko, ak by bol príliš krátky, vložku by brzdil blokovací kolík. Otvor pre kľúč má navyše rôzne usporiadanie drážok, ktorým musia kľúče tiež zodpovedať. Zámok spravidla tvoria dve identické cylindrické vložky, pričom vsunutie kľúča z jednej strany zamedzuje zasunúť kľúč z druhej strany zámku (to neplatí pri BSZ cylindrických vložkách). 
 
 
 

Cylindrické vložky (úprava BSZ):


    Ide o štandardnú cylindrickú vložku, v ktorej je navyše tzv. prestupová spojka. Prestupová spojka umožňuje odomknutie a zamknutie vložky, aj keď je súčasne z druhej strany zasunutý kľúč. (najčastejším prípadom sú zabuchnuté dvere)