Systém generálneho a hlavného kľúča

Systém generálneho a hlavného kľúča (SGHK) spočíva v jednoduchom princípe. Majiteľ alebo užívateľ objektu, napríklad riaditeľ čí správca, môže prideľovať priority vstupu do jednotlivých miestností buď jednotlivcom alebo určitým skupinám. V tomto prípade tak hovoríme o HLAVNOM KĽÚČI. Tento kľúč môže odomknúť všetky dvere danej skupine či jednotlivcovi, podľa vopred dohodnutých kompetencií na vstup do daných priestorov objektu.

GENERÁLNY KĽÚČ systému odomyká všetky zámky v objekte. Môže ho mať napríklad majiteľ, bezpečnostná agentúra, hasičský zbor alebo môže byť umiestnený v objekte v samostatnej zabezpečenej schránke pri výnimočných situáciách.

 

Prečo vybaviť objek systémom SGHK?

  • zaisťuje bezpečnosť objektu - obmedzený prístup neoprávneným osobám
  • zabezpečuje prístup kompetentným osobám do vybraných priestorov
  • znižuje potrebný počet kľúčov pre vstup do objektu
  • pri výnimočných situáciách šetrí čas a zachraňuje životy