Prístupové systemy

Prístupove systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa prístupových práv. Identifikácia prebieha buď pomocou zadania kódu na kontaktnej klávesnici, alebo kontaktnými či bezkontaktnými identifikačnými médiami. Na trhu je niekoľko druhov médií. Môže ísť o kľúčenky s čipom, proximitné karty, prívesky a pod. Srdcomprístupových systémov sú teda klávesnice, alebo čítačky, ktore môžu pracovať samostatne, alebo spoločne v sieti. Špeciálnou skupinou prístupu sú tzv. Biometrické čítačky, ktore ako vstupné médium využívajú odtlačok prsta.